تاکسی Super

تاکسی سوپر با امکان رزرو اینترنتی و اپلیکیشن موبایل

www.supertaxi.co.nz

نصب اپلیکیشن:

Download from Google Play
Download from Play Store